Uren in de rij voor postzegels

Ze probeerden één of meer velletjes Zeeland-postzegels in de wacht te slepen.
De oplage is beperkt; zo'n honderdduizend stuks. Op de zegels staat een kapitale fout: In een regel van het Zeeuwse volkslied op de zegels staat: 'Ik word moedig en ontzwem', in plaats van 'Ik worstel moedig en ontzwem'.