Wijkgemeente trekt meer leden

Dat blijkt uit een inventarisatie van het aantal leden van de Samen-op-Weg- kerken in Nederland.
Volgens scriba Schakel van De Ontmoeting is de groei vooral te danken aan de duidelijke identiteit van zijn kerk. Andere kerkgemeenschappen in Zeeland groeien ook, maar minder sterk.
Landelijk daalt het aantal leden van SOW-kerken.