Onderzoek veiligheid Euregiogebied

Zo wordt de invloed van de grens op de veiligheid in het Euregiogebied in kaart gebracht.
In het onderzoek wordt de veiligheid van gemeenten aan de grens vergeleken met gemeenten verder van de grens af. De inwoners krijgen onder meer vragen over de hulpdiensten, criminaliteit, verkeer en recreatie.
Ook de gemeenten zelf, de politie en brandweer wordt om informatie gevraagd.