Meer visgebied mosselzaad bepleit

De producentenorganisatie van de mosselsector vraagt in een brief aan staatssecretaris Odink om uitbreiding van de vangstgebieden, omdat tot nu toe is gebleken dat er weinig mosselzaad is gevallen op percelen waar wel mag worden gevist.
Omdat er zo weinig mosselzaad is, is de sector somber gestemd over het mosselseizoen van volgend jaar.