Jongeren lopen stage bij gemeente

De bedoeling van de zomerstage is dat jongeren inzicht krijgen in wat de gemeente doet.
Ook wil de gemeente weten wat jongeren bezighoudt. De eerste groep is aan de slag gegaan nadat burgemeester Gelok hen maandagmorgen had toegesproken.
Een deel van de ruim 50 jongeren die stage lopen blijft in het gemeentehuis, de rest zit in de buitendienst.