Minder kinkhoestgevallen in Zeeland

Maar landelijk is het aantal gevallen veel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
De landelijke stijging komt doordat de bacterie die kinkhoest veroorzaakt is veranderd en het vaccin ertegen niet. Ook is de registratie veranderd, waardoor meer gevallen worden gemeld.
Volgens de GGD Zeeland is de oorzaak van de daling in Zeeland moeilijk aan te geven.