Romeinse huizen bij Ellewoutsdijk

De woningen verkeren nog in goede staat door de veengrond waarin ze liggen.
Er woonden inheemse boeren die van akkerbouw en veeteelt leefden. Ze hadden contact met de Romeinen, blijkt uit aardewerk en munten.
Op het wegtracé van de Westerscheldetunnel bij Ellewoutsdijk is ook in 1999 al een Romeins huis gevonden.