Welzijnsraad verbaasd over atlas

In de Sociale Atlas van Scoop, de provinciale welzijnsorganisatie, staat dat er veel goedkope huizen zijn, het opleidingsniveau laag ligt en er veel mensen met een laag inkomen wonen.
Secretaris Vereecken van de Sasse Welzijnsraad is verbaasd over de atlas. Volgens hem is het leven in Sas van Gent "aangenaam" en voelen veel mensen zich veilig.