Uitleg geëist over vertrek De Back

De Back zei om persoonlijke redenen op te stappen.
Naar verluidt leidde vooral de autoritaire houding van De Back tot een vertrouwensbreuk met de Raad van Commissarissen. De gedeputeerden Hennekeij en Poppelaars, die in de Raad van Commissarissen zitten, moeten volgens de Partij voor Zeeland opheldering geven over de kwestie.