4 PvdA'ers niet in statenverkiezing

De 58-jarige Vermeulen wil haar handen vrij hebben, als ze over anderhalf jaar stopt met werken.
Vermeulen is niet het enige PvdA-statenlid dat gaat vertrekken. Ook dagelijks provinciebestuurder Bruinooge en de statenleden Holtkamp en De Paauw stellen zich niet herkiesbaar.
De PvdA heeft nu acht zetels in provinciale staten.