Week van het Leren in Terneuzen

Dat gebeurde met een grote manifestatie in en om de Grote Kerk in de Noordstraat in Terneuzen.
De Week van het Leren is een initiatief van vijf verschillende instanties en instellingen. Onder meer de Stichting Welzijn Terneuzen en de Volksuniversiteit proberen daarmee interesse te wekken voor studie en vorming, bijvoorbeeld door taal- en creativiteitscursussen.