Begraafbordjes terug in Aardenburg

Dergelijke bordjes hingen vroeger aan de lijkbaar van een overleden lid van een gilde.
De beschilderde bordjes, die zwaar beschadigd waren, stammen uit de zeventiende eeuw en werden gevonden bij een verhuizing van het gemeentearchief van Sluis naar Aardenburg. Ze waren vermoedelijk van het schippersgilde Sint Christoffel uit Sluis.