Sterke stijging jeugdvonnissen

De leeftijd van daders is met twee jaar gedaald, naar 13 tot 14 jaar.
Dat blijkt uit statistieken van de jeugdreclassering in Zeeland. Het gaat bij de veroordelingen onder meer om overvallen en verkrachtingen.
Vier jaar geleden waren er 53 jeugdvonnissen, nu vier keer zoveel. De stijging komt vooral doordat justitie zich meer op criminele jongeren is gaan concentreren.