Verontreiniging grond door Total

Door het gaatje in een van de ondergrondse transportleidingen lekte de afgelopen dagen naar schatting 400 liter olie.
100 kubieke meter landbouwgrond bij het dorp Borssele werd daarmee vervuild. De verontreinigde grond is inmiddels afgegraven.
Het Lek werd afgelopen donderdag al ontdekt, maar het gaatje zelf maandagmiddag pas.