Ruimte voor leefbaarheid platteland

De provincie krijgt het heft weer in handen bij de invulling van de ruimte.
Dat blijkt uit de rijksbegroting van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieubeheer. Voormalig minister Pronk wilde dat het rijk de teugels strak in handen zou houden.
Het huidige kabinet wil de regels versoepelen en de lagere overheden meer ruimte geven voor eigen beleid.