GS wil kortere zomerdienst veer

Pas in laatste instantie moet de prijs van het kaartje omhoog worden gebracht.
Dat schrijft het dagelijks provinciebestuur in reactie op de bezuinigingen op subsidies voor het openbaar vervoer. De rijksbijdrage voor het fietsvoetveer zal naar schatting van gedeputeerde staten zo'n twee ton lager uitvallen.