Toorenvliedtschool wordt Griffioen

De school voor voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden is opgegaan in een groter geheel.
Nu hoort de school bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, de scholengemeenschappen Nehalennia en Scheldemond en van school voor praktische vorming Het Bolwerk. De nieuwe naam is orthopedagogisch- didactisch centrum Griffioen.