Nieuwe opzet ouderenzorg Middelburg

Het is de bedoeling dat de zorg naar de ouderen toe wordt gebracht, zodat ze langer in hun huis kunnen blijven wonen.
In plaats van verzorgingshuizen moeten er nieuwe woningen komen, waar ouderen dag en nacht zorg kunnen krijgen. De bedoeling is om deze nieuwe vorm van zorg in de toekomst ook aan mensen met een lichamelijk en verstandelijk handicap aan te bieden.