Schilderij opgerold en verhuisd

Het werk van Dirk van Deelen, 'Christus geneest een zieke bij Bethesda', is verwarmd om het zacht te maken, en opgerold.
Het schilderij, dat in 1660 is geschonken aan de Stichting Godshuizen en in bruikleen is bij het museum, is veilig in het archief aangekomen. Het is weer uitgerold en wordt op dinsdag in de lijst teruggeplaatst.