Statenzaal te klein na maart 2003

Dat komt omdat de Eerste Kamer de behandeling van de wet om het aantal Statenleden te verminderen uitstelt.
Omdat de gedeputeerden na de verkiezingen geen deel meer uitmaken van Provinciale Staten, moeten er zes zetels bijkomen in de Statenzaal. Daarvoor is geen ruimte.
De Provincie heeft al contact gezocht met architect Dam, die de Statenzaal inrichtte.