Gevaar scheepsgolven bij Vlissingen

Dat zegt de Vlissingse strandwachtcoördinator Dijkstra.
Afgelopen weekend spoelde een kind uit een wandelwagen en stonden vrouwen met kinderen plotseling tot hun middel in het water, door een vloedgolf van passerende schepen. Volgens Dijkstra is het de taak van loodsen om de scheepskapiteins te adviseren om bij Vlissingen langzamer te varen.