Van Gelder niet bij WCT-vergadering

Van Gelder geeft de voorkeur aan een commissievergadering in Europees verband.
Gedeputeerde Hennekeij zal nu de statenvergadering over de WCT voorzitten. Volgens Van Gelder kon hij niet onder de bijeenkomst op Sardinie uit, omdat hij die al eerder had afgesproken.
En de statenzitting is zonder overleg met hem ingelast, aldus Van Gelder.