Waterkelder Vlissingen blootgelegd

Tijdens onderzoek werden al eerder delen van straten en funderingen uit de 16e en 17e eeuw gevonden.
Het onderzoek moet door de eigenaar van het terrein, projectontwikkelaar Proverko, worden betaald. Proverko wil er appartementen op bouwen, maar door de opgravingen worden de werkzaamheden voor de bouw flink vertraagd.