Hittewerende laag tunnel bijna af

De spuitrobot die het materiaal op de tunnelwanden aanbrengt, rondt het karwei dinsdag af.
De laag is bedoeld om de veiligheid in de tunnel bij brand en rampen te vergroten. In december is het grove werk aan de tunnel klaar, volgens directeur Buis van de NV Westerscheldetunnel.
Daarna wordt onder meer computersoftware geïnstalleerd. Tot de tunnel in maart 2003 opengaat, worden tests gedaan.