Komst casino in Sluis dichterbij

De commissie Grondgebied van de gemeente Sluis-Aardenburg gaat de gemeenteraad adviseren om het bestemmingsplan daarvoor te wijzigen.
Dat is nodig om een casino in het hotel te vestigen. Eerder deze week gaf de commissie Algemeen Bestuur ook al een positief advies over het casino.
Op 24 oktober beslist de gemeenteraad over het al dan niet toelaten van een casino in Sluis.