"Meer doen voor klein ziekenhuis"

De fracties vroegen hem donderdag onder meer om fusie tussen afdelingen van ziekenhuis Walcheren en het Oosterscheldeziekenhuis in Goes ongedaan te maken.
Bomhoff overlegt met zorgverzekeraars, maar de Kamer is niet tevreden. Bomhoff stuurt de Kamer nog een brief.
Als hij de Kamer onvoldoende tegemoet komt, komt de Kamer met moties.