Greenery wil samenwerken in fruit

Ze gaan samen in een nieuw bedrijf, Fruit-NL, hun fruit voor verkoop aanbieden.
De twee willen door de samenwerking kosten besparen en de marktpositie voor de fruittelers verbeteren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de ondernemingsraden moeten de plannen nog goedkeuren.