Zeeland Anders wil WCT nog stoppen

De actiegroep wil dat bereiken door de publieke opinie te beïnvloeden.
Provinciale Staten besloot al tot de komst van de WCT, maar volgens Zeeland Anders kunnen de krachtsverhoudingen door de statenverkiezingen in maart politiek zo veranderen dat de WCT er niet komt. De actiegroep ziet niets in juridische procedures tegen de WCT.