"Val kabinet is verloren periode"

Volgens Van Gelder is er veel tijd verloren gegaan, omdat er in de laatste maanden van het vorige kabinet en de paar maanden van het nieuwe kabinet nauwelijks beslissingen zijn genomen.
Ook zouden volgens Van Gelder vervroegde kamerverkiezingen rond de jaarwisseling ongunstig zijn voor de opkomst bij de provinciale statenverkiezingen in maart.