Middelburgse notaris vrijgesproken

De notaris werd ervan verdacht in 1996 en 1997 valse hypotheek- en overdrachtaktes hebben opgemaakt.
Hij zou niet hebben onderzocht of de woningen in de aktes vrij van huur waren. In het vonnis oordeelde de rechtbank dat de notaris afhankelijk was van aangedragen gegevens en dat er geen sprake was van kwade trouw.