Scouting werft leidinggevenden

Het tekort aan leiding is zo groot, dat veel scoutinggroepen hun activiteiten soms moeten schrappen, omdat kinderen niet kunnen worden begeleid.
De campagne bestaat uit het benaderen van mensen die scouting een warm hart toedragen. Zij mogen dan een tijdje meelopen.
In Terneuzen, Yerseke,Middelburg en Zierikzee komen informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden.