"Provinciaal rampenplan hoogwater"

Dat is de belangrijkste aanbeveling van een onderzoek naar de communicatie en informatie bij dreigend hoogwater.
Op dit moment is de afstemming tussen instanties als de provincie, gemeenten, waterschappen en rijkswaterstaat onvoldoende. Het provinciebestuur heeft al eerder laten weten, dat de communicatie bij dreigend hoogwater in Zeeland verbeterd moet worden.