Reorganisatie N-Beveland op stoom

Er werd een nieuwe ambtelijke structuur ingevoerd, en ambtenaren kregen zonodig een nieuwe plek.
In de volgende fase wil de gemeente werken aan kwaliteitsverbetering. Het dagelijks bestuur van de gemeente wil overigens per 2003 het afval van Noord-Beveland laten ophalen door de Zeeuwse Reinigingsdienst, die ontstond na de overname van afvalbedrijf OLAZ door Delta.