"Betere communicatie bij klachten"

Dat schrijft klachtencoördinator Havermans in het jaarverslag van 2001.
De gemeente kreeg vorig jaar 25 klachten en de meeste gingen over deze twee afdelingen. Havermans adviseert verder bij ruzie tussen een cliënt en een ambtenaar van Sociale Zaken, die twee partijen later niet meer met elkaar te confronteren.