Kokkelvissers willen wadden weer op

De visserij stopte na bezwaar van actiegroep Wilde Kokkels.
Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij sprak met de Waddenvereniging, de Vogelbescherming en de kokkelsector af dat in een gesloten deel van de Waddenzee mocht worden gevist. In ruil daarvoor zouden de vissers dan wegblijven uit gebieden waar ze schade kunnen veroorzaken.