Actie voor behoud Betho in Tholen

Het dagelijks bestuur van De Betho wil dat de Thoolse vestiging, waar ongeveer 65 mensen werken, dichtgaat.
Maar het algemeen bestuur is daar nog niet van overtuigd. Daarom komt er nader onderzoek om te bekijken of overplaatsing van de Thoolse werknemers naar Goes echt nodig is.
Half december wordt erover beslist.