Asbest vrij bij brand in Hengstdijk

Omwonenden werden gewaarschuwd deuren en ramen dicht te houden.
In het dak was namelijk asbest verwerkt. Maar door de gunstige windrichting bleef het gevaar van die vrijgekomen asbest voor omwonenden nihil.
De eigenaar van de schuur vermoedt dat kortsluiting in de elektrische bedrading van een trekker, de oorzaak is geweest van de brand.