"Meer geld voor landinrichting"

De fractie diende daarom een amandement in bij de begrotingsbehandeling van de provincie.
Volgens GroenLinks wordt veel te veel geïnvesteerd in asfalt en industrie. Fractievoorzitter Van Kollem bestempelde dit als "moord op het karakter van de Zeeuwse open ruimte".