GS wil tekort omroep aanvullen

Omroep Zeeland had om 500.000 euro extra subsidie gevraagd, om verdere bezuinigingen te voorkomen.
Eerder had de provincie al laten weten 250.000 euro extra subsidie te willen geven.Dit voorstel werd ingetrokken en nu is er een nieuw voorstel in de maak waarbij een twee keer zo hoog bedrag beschikbaar wordt gesteld. Provinciale Staten nemen in december een besluit.