HZ begint lectoraat Veiligheid

Het project sluit aan op de al bestaande afstudeerrichtingen Duurzaamheid en Ondergronds Bouwen.
Er komen aan de HZ twee lectoren die les geven en onderzoek doen. Volgens de Hogeschool is veiligheid in Zeeland een belangrijk thema, bijvoorbeeld in relatie tot de schepen over de Westerschelde, de industrie in de provincie en de Westerscheldetunnel.