Team tegen stropers Zeeuwse wateren

Het team moet een eind maken aan de steeds toenemende stroperij.
De speciale surveillanceploegen van het team gaan zowel op het water als op de kant controleren. Op dit moment wordt overlegd met politiekorpsen om daarvoor mensen beschikbaar te stellen.
De AID wil meer op de stroperij gaan letten naar aanleiding van klachten van beroepsvissers.