Provincie helpt bij asielzoekers

De gemeenten hebben gezorgd voor onderdak voor de asielzoekers die niet meer in asielzoekerscentra, maar nog wel in Nederland mogen blijven omdat ze wachten op een uitspraak.
Gemeenten konden het niet aanzien dat de asielzoekers op straat stonden en boden ze, tegen de wens van het Rijk, tijdelijk onderdak aan.