Extra geld voor Cultureel Erfgoed

Dat heeft Provinciale Staten besloten.
Het geld is onder meer bedoeld om extra personeelskosten op te vangen. Verder had de SCEZ sinds de oprichting van anderhalf jaar geleden te maken met tegenvallers op het gebied van huisvesting, en een schimmelinfectie in het archeologisch depot.
Ook bleken inkomsten soms te hoog geraamd.