Aantal verkeersdoden Zeeland daalt

Volgens het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland is het aantal doden sinds de jaren vijftig niet zo laag geweest, en is er de laatste jaren een dalende trend.
Het aantal doden daalde het sterkst in Zeeuws-Vlaanderen, van 15 naar 8. Relatief de meeste verkeersdoden vielen in de vakantiemaanden juli en augustus, namelijk 40 procent.