Conflict over Betho Tholen naar GS

Volgens het dagelijks gemeentebestuur is er een officieel geschil tussen de gemeente en het werkvoorzieningsschap.
Het conflict wordt voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten. De Betho-directie sluit de Thoolse vestiging per 2003 om de financiële problemen van het hele bedrijf het hoofd te bieden.
De gemeente heeft zich altijd tegen de sluiting verzet.