Nieuw centrum ouderenpsychiatrie

Het nieuwe centrum biedt plaats aan 22 clienten.
Met deze uitbreiding verwacht Emergis, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland, beter te kunnen inspelen op de toenemende behoefte aan ouderenpsychiatrie. De verwachting is dat 2015 ruim een kwart van de Zeeuwse bevolking 64 jaar of ouder is.