Stadskrant Veere wordt opgeheven

Het blad van de stadsraad Veere houdt na zes jaar op te bestaan.
In de allerlaatste editie schrijft de redactie dat doorgaan met het blad geen haalbare kaart is, want het is niet gelukt om nieuwe redactieleden te vinden. Bovendien lopen de inkomsten uit advertenties door het afnemen van het aantal middenstanders in Veere fors terug.