Wanneer is een sporter Zeeuws?

Dat heeft de Zeeuwse Sportraad besloten.
Het al dan niet Zeeuws zijn stond ter discussie, omdat voor de sportvrouw van het jaar 2002 vooral sporters die buiten Zeeland wonen in beeld kwamen. Volgens de Sportraad verliep de discussie moeizaam, omdat de meningen over wat wel of niet Zeeuws is erg uiteen lopen.