Onderzoek naar tunnel Sluiskil

De Provincie, de NV Westerscheldetunnel en Rijkswaterstaat hebben daarover een overeenkomst ondertekend.
Daarin beloven de partijen binnen de afgesproken periode alle mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing te komen. Een van de mogelijkheden is het tarief van de Westerscheldetunnel te verhogen.
Met dat geld zou dan een tunnel onder het kanaal van Gent naar Terneuzen kunnen worden gegraven.