Steun van Provincie voor De Mikke

Een motie van GroenLinks en het CDA werd door andere partijen unaniem ondersteund.
De Staten steunden ook een motie van de provincieraad van West-Vlaanderen. De motie roept op tot meer toezicht en controle op schepen en bemanning, het verplicht beloodsen van schepen met een gevaarlijke lading, een verbod op enkelwandige tankers en het verplicht stellen van noodhavens.